Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Αθηνά Τσετσέκου
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο: Μεταλλογνωσίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Τεχνολογία Κεραμικών και Πυρίμαχων Υλικών"

• Σύντομο Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 152KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 2
Γραφείο:
Τηλέφωνο: +30 210 772 2213
Fax: +30 210 772 2119
email: athtseATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αθηνά Τσετσέκου,
Σχολή Μηχ.Μεταλλείων-Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"