Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
Ονοματεπώνυμο: Ευανθία Βλάχου - Βλαβιανού
Ιδιότητα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)
Βαθμίδα:
Τομέας: Γεωλογικών Επιστημών
Προσωπική Ιστοσελίδα:
Εργαστήριο:

Σύντομο Μήνυμα:

Γραμματεία Τομέα Γεωλογικών Επιστημών

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 1
Γραφείο: 1.25
Τηλέφωνο: 30 210 772 2094
Fax:
email: evaATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική Διεύθυνση:

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"