Δ.Ε.Π.
Ε.ΔΙ.Π
Ε.Τ.Ε.Π
Ι.Δ.Α.Χ
Διοικητικό Προσωπικό
Ερευνητές
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Προσωπικά Στοιχεία
  Ονοματεπώνυμο: Άνθιμος Ξενίδης
Ιδιότητα: Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π)
Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής
Τομέας: Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών
Προσωπική Ιστοσελίδα: http://old-2017.metal.ntua.gr/index.pl/xenidis
Εργαστήριο: Μεταλλουργίας

Σύντομο Μήνυμα:

Γνωστικό Αντικείμενο: "Κατεργασία Μεταλλουργικών Πρώτων Υλών και Στερεών Αποβλήτων"

• Βιογραφικό (στα Ελληνικά)  - 539KB
• Βιογραφικό (στα Αγγλικά)  - 523KB

 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Όροφος: 3
Γραφείο: 3.4
Τηλέφωνο: +30 210 772 2300
Fax: +30 210 772 2168
email: axenATmetal.ntua.gr (*)
Ώρες Επικοινωνίας: 10.00 - 14.00
Ταχυδρομική Διεύθυνση: 'Ανθιμος Ξενίδης ,
Σχολή Μηχ. Μεταλλείων - Μεταλλουργών,
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών,
Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
157 80 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου,
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ

(*) Αντικαταστήστε το "ΑΤ" με "@"