Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων - ΤEM (Jeol 2100 HR, 200kV, TEM)

Το μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης ηλεκτρονίων Jeol 2100 HR, ανήκει στα μεγάλα όργανα της Σχολής ΜΜΜ. Το όργανο προσφέρει την δυνατότητα χαρακτηρισμού υλικών σε νάνοκλίμακα, σε υψηλές διακριτικές ικανότητες.

 • Για πλήρη ανάλυση των δυνατοτήτων του μηχανήματος, κατεβάστε το αρχείο που ακολουθεί σε ηλεκτρονική μορφή PDF.

  Μέγεθος: 2MB -

 • Η πλήρης ανάλυση των δυνατοτήτων του μηχανήματος εκλέπτυνσης μέσω βομβαρδισμού με ιόντα αργού (Gatan 691PIPS) δίνεται στο PDF αρχείο που ακολουθεί:

  Μέγεθος: 6MB -

 • Χώρος

  0.1.16, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών


  Ανθρώπινο Δυναμικό

  Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ): Δρ. Γ. Φούρλαρης, Καθηγητής
  Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ): Δρ. Μ. Περράκη, Λέκτορας
  Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΕΠ): Δρ. Π. Τσακιρίδης, ΙΔΑΧ
  Δρ. Α. Πέππας, ΙΔΑΧ


  Χρεώσεις για πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM) και Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο διερχόμενης Δέσμης (ΤΕΜ) - (Απόφαση ΔΣ Σχολής ΜΜΜ (4/05/2012)

  1. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη μή χρηματοδοτούμενων από άλλες πηγές διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών και για προσωπική Έρευνα Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ μή χρηματοδοτούμενη από άλλες πηγές,  0 ευρώ/ώρα.
  2. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη χρηματοδοτούμενων από άλλες πηγές διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, 10 ευρώ/ώρα.
  3. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, για υποστήριξη  ερευνητικών προγραμμάτων Σχολής ΜΜΜ, 20 ευρώ/ώρα.
  4. Πραγματογνωμοσύνες Μελών ΔΕΠ Σχολής ΜΜΜ, 50 ευρώ/ώρα.
  5. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ άλλων Σχολών ΕΜΠ, 25 ευρώ/ώρα.
  6. Πρόσβαση Μελών ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων, 35 ευρώ/ώρα.
  7. Πρόσβαση Βιομηχανίας, 50 ευρώ/ώρα.

  Περισσότερες Πληροφορίες στον ΕΥ των οργάνων,  Καθηγητής Γ. Φούρλαρης, email:mmgf@mail.ntua.gr


  Σχετικοί Σύνδεσμοι