Κανονισμός Λειτουργίας
Αίτηση Πρόσβασης
Οδηγός Χρήσης
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Κανονισμός Λειτουργίας Ηλ. Μικροσκοπίου Διερχόμενης Δέσμης Ηλεκτρονίων - ΤEM (Jeol 2100HR)

Το μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης ηλεκτρονίων Jeol 2100 HR, ανήκει στα μεγάλα όργανα της Σχολής ΜΜΜ. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τους όρους και τις συνθήκες πρόσβασης μελών ΔΕΠ, σπουδαστών της Σχολής ΜΜΜ με σκοπό την εύρυθμη και ασφαλή χρήση του οργάνου προς υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών της Σχολής.

Μέγεθος: 120KB

Regulations_Jeol2100HR_March2011.pdfRegulations_Jeol2100HR_March2011.pdf Regulations_Jeol2100HR_March2011.pdf