Ανάλυση Δημοσίευσης  - Α7

A7. Α. Κοντόπουλος, Κ. Κομνίτσας, Α. Ξενίδης, Ν. Παπασιώπη: Παρούσα περιβαλλοντική κατάσταση στο Λαύριο και προοπτικές εξυγίανσης, Τιμητική έκδοση προς τιμή του καθ. Κωνοφάγου "Αργυρίτις Γή " , Αθήνα, 1998, σελ. 195-206.

Περίληψη:

Αντικείμενο της εργασίας αυτής ήταν η συνολική εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης του Λαυρίου και η εξέταση όλων των εναλλακτικών σεναρίων εξυγίανσης. Για το λόγο αυτό έγινε πλήρης περιβαλλοντικός χαρακτηρισμός των απορριμμάτων της περιοχής του Λαυρίου, που περιλαμβάνει χημικές και ορυκτολογικές αναλύσεις και εφαρμογή πρότυπων δοκιμών χαρακτηρισμού. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών έγινε η ταξινόμησή στα διάφορα είδη απορριμμάτων, ενώ για το κάθε είδος εξετάστηκαν οι εναλλακτικές τεχνολογίες που μπορεί να εφαρμοσθούν. Τέλος, προέκυψε η επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών για την κάθε περίπτωση για τις οποίες προτάθηκε η δοκιμή τους σε συνθήκες πεδίου πριν την τελική τους υιοθέτηση.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr