Ανάλυση Δημοσίευσης  - Α8

A8. C. Stouraiti, A. Xenidis, I. Paspaliaris: Use of inorganic and organic additives for stabilisation of tailings and contaminated soils, Τιμητική έκδοση για τον ομότιμο καθ . ΕΜΠ Ι. Παπαγεωργάκη , 2001, σελ. 207-223.

Περίληψη:

Στην εργασία αυτή αξιολογείται η αποτελεσματικότητα διαφόρων υλικών σαν σταθεροποιητικών μέσων για την αποκατάσταση απορριμμάτων και ρυπασμένων εδαφών. Η έρευνα εστιάσθηκε κυρίως στη σταθεροποίηση του μολύβδου (Pb) στα ρυπασμένα εδάφη και τους σωρούς των μεταλλευτικών απορριμμάτων, που αποτελεί μαζί με το κάδμιο (Cd) τον κύριο ρυπαντή για την περιοχή του Montevecchio, Σαρδηνία, Ιταλία, η οποία επελέγη ως περιοχή μελέτης. Ως σταθεροποιητικά μέσα εξετάσθηκαν διάφορα υλικά, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καθαρά χημικά αντιδραστήρια, αλκαλικά πρόσθετα και οργανικά απόβλητα. Αποδείχθηκε ότι τα πιο αποτελεσματικά υλικά από αυτά που δοκιμάστηκαν για την μείωση της τοξικότητας και βιοδιαθεσιμότητας του Pb και Cd είναι κατά σειρά: α) οι φωσφορικές ενώσεις, β) η ιπτάμενη τέφρα, και γ) η βιολογική λάσπη. Η προτεινόμενη λύση για την αποκατάσταση των ρυπασμένων εδαφών και απορριμμάτων του Montevecchio περιλαμβάνει την εφαρμογή κυρίως φωσφορικών αλάτων που δρα ως το σταθεροποιητικό μέσο, την προσθήκη αλκαλικών μέσων για την εξουδετέρωση όξινων υδάτων και τέλος βιολογική λάσπη, ως συμπληρωματική θρεπτική οργανική ύλη.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr