Ανάλυση Δημοσίευσης  - B5

B5. N. Papassiopi, A. Xenidis, K. Komnitsas, A. Kontopoulos: Environmental characterisation of wastes in Lavrion, SWEMP '96 - Environmental Issues and Waste Management in Energy and Minerals Production , R. Ciccu, ed., Cagliari 1996, Vol. 1, pp. 209-216.

Περίληψη:

Η εργασία αυτή εστιάζεται στην εκτίμηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης των εδαφών και απορριμμάτων που προέκυψε από την μακρόχρονη και εντατική μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στην περιοχή. Εξετάζονται διεξοδικά οι σημαντικότεροι παράγοντες που προκαλούν αυτή την περιβαλλοντική επιβάρυνση και μετά την αξιολόγηση τους προτείνονται οι βέλτιστες τεχνικές αδρανοποίησης των πηγών της ρύπανσης και εξυγίανσης των εδαφών.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr