Ανάλυση Δημοσίευσης  - B8

Β8. A. Xenidis, K. Komnitsas, N. Papassiopi, A. Kontopoulos: Environmental implications of the mining activities in Lavrion, in P.G. Marinos et al., eds: Engineering Geology and the Environment , Athens, 1997, vol. 3, pp 2575-80.

Περίληψη:

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να προσδιορισθεί η τοξικότητά και η επικινδυνότητά σε σχέση με το περιβάλλον και την υγεία των εκτεταμένων θειούχων και οξειδωμένων μεταλλευτικών απορριμμάτων του Λαυρίου, με χρήση πρότυπων δοκιμών, αναλύσεων και μετρήσεων πεδίου. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, επιλέγεται η κατάλληλη τεχνολογία αποκατάστασης για τους διάφορους τύπους απορριμμάτων και τα ρυπασμένα εδάφη.

 
<< Επιστροφή στις δημοσιεύσεις


old-2017.metal.ntua.gr