Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ - Bruker D8 Focus

Το περιθλασίμετρο  ακτίνων-X  (XRD) είναι όργανο της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, απαραίτητο για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας.  Χρησιμοποιείται για ποιοτικές και ημιποσοτικές ορυκτολογικές αναλύσεις, μελέτη της κρυσταλλικής δομής των ορυκτών κ.λ.π.


Χώρος

0.9, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών, ισόγειο


Ανθρώπινο Δυναμικό

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ): Δρ. Η. Χατζηθεοδωρίδης, Επ. Καθηγητής
Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΑΕΥ): Δρ. Ν. Παπασιώπη, Αν. Καθηγήτρια
Ειδικά Εκπαιδευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΕΠ): Δρ. Π. Ουσταδάκης, ΕΔΙΠ
Δρ. Π Τσακιρίδης, ΕΔΙΠ
Δρ Α. Πέππας, ΕΔΙΠ


Σχετικοί Σύνδεσμοι