Κανονισμός Λειτουργίας
Αίτηση Πρόσβασης
Προετοιμασία Δειγμάτων
Οδηγός Χρήσης
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Οδηγός Χρήσης Περιθλασίμετρου Ακτίνων Χ

Βασικές οδηγίες χρήσης συσκευής περίλθασης ακτίνων Χ, Brucker D8 Focus:

  • Διαδικασία Ενεργοποίησης Οργάνου
  • Διαδικασία Εισαγωγής Δεδομένων στον Η/Υ - Έναρξη Μέτρησης
  • Διαδικασία Απενεργοποίησης Οργάνου

Μέγεθος: 152ΚΒ

XRD_manual.pdfXRD_manual.pdf XRD_manual.pdf