Κανονισμός Λειτουργίας
Αίτηση Πρόσβασης
Προετοιμασία Δειγμάτων
Οδηγός Χρήσης
Η Σχολή | Προσωπικό | Σπουδές | Έρευνα | εκτύπωση

Κανονισμός Λειτουργίας Περιθλασίμετρου Ακτίνων Χ

To Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ Bruker D8 Focus, ανήκει στα σημαντικά όργανα της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει τους όρους και τις συνθήκες πρόσβασης μελών ΔΕΠ και σπουδαστών της Σχολής με σκοπό τη εύρυθμη και ασφαλή χρήση του οργάνου προς υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών της Σχολής.

Μέγεθος: 136KB

XRD_operation.pdfXRD_operation.pdf XRD_operation.pdf